KINDEREN

Kinderen betrekken bij de uitvaart
Het is belangrijk dat kinderen bij een uitvaart van een persoon, die hen nabij staat, betrokken worden. Vaak vinden ze het fijn om mee te praten of te helpen bij het uitzoeken van de kleren voor de overledene, het kiezen van de kist, mand of wade. Ze kunnen meedenken hoe de rouwbrief er uit moet komen te zien. Tijdens de afscheidsbijeenkomst vinden ze het vaak fijn om een rol te hebben. Deze kan heel klein zijn, maar ook groter, passend bij het kind. Het is belangrijk om kinderen serieus te nemen en ze te laten voelen dat zij er toe doen bij het afscheid. Door ze mee te nemen bij de processen en ze concrete uitleg te geven bij wat ze kunnen verwachten, benoemen wat ze te zien krijgen, maar vooral door eerlijk te zijn, kun je ze goed voorbereiden.

Een kind verliezen
Wanneer u te maken krijgt met het verlies van uw (ongeboren) kind, dan is dit een aangrijpende gebeurtenis. Dit verdient een goede begeleiding. Een kind dat overlijdt, laat naast de leegte in het gezin ook een leegte achter bij anderen in zijn of haar omgeving. Denk daarbij aan de grootouders, maar ook vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten. Het is belangrijk om in de dagen van afscheid hier goede afwegingen te maken. Lavendel Uitvaartbegeleiding kan u hier goed bij ondersteunen en adviseren.

Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag wereldwijd georganiseerd.
Op deze dag steken mensen over heel de wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was bij overlijden of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat er om 19.00 uur een symbolisch lint van licht.

Elk jaar organiseren wij in het kader van Wereldlichtjesdag een bijeenkomst. Het ene jaar in Linschoten in ’t Kruispunt en het andere jaar in Montfoort in de Rank van 18.30 tot 19.45 uur.