INSPIRATIE

Hieronder biedt Lavendel Uitvaartbegeleiding u een aantal inspirerende woorden en gedichten:

Leven is als sneeuw, je kunt het niet bewaren.
Troost is dat zij er was, uren, maanden, jaren…
Herman van Veen

VROUW…
Alleen een sterke vrouw kan een man veranderen.
Ongekende emoties wekken,
leren sociaal te zijn.
Liefde overwint alles op den duur.

Maar zelfs een sterke, liefhebbende vrouw
kon deze strijd niet winnen.
Niet helemaal tenminste:
ze kreeg er domweg de tijd niet voor…
Peter van Waterschoot van der Gracht.

Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw in je hart
en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.
Kahlil Gibran

You can shed tears that he is gone
Or you can smile because he has lived.

You can close your eyes and pray that he’ll come back
Or you can open your eyes and see all that he has left.

Your heart can be empty because you can’t see him
Or you can be full of the love that you shared.

You can turn your back on tomorrow and live for yesterday
Or you can be happy for tomorrow because of yesterday.

You can remember him and ache that he has gone
Or you can cherish his memory and let it live on

You can cry, close your mind, be empty and turn your back
Or you can do what he would want…..
Smile, open your eyes, love and go on.
David Harkins